Secció Sindical

Una secció sindical és el conjunt de treballadors i treballadores d’un centre de treball o de tota una empresa que estiguin afiliats a un mateix sindicat. En aquest cas a CCOO.

La Secció Sindical és la unitat organitzativa bàsica del sindicat.


La Secció Sindical d’Aquambiente de Catalunya es va constituir a Cornellà de Llobregat el dia 6 d’abril de 2016.

Documentació de la constitució:

pdf50x50Candidatura i Acta de Constitució

pdf50x50Conferència de Constitució de la Secció Sindical d’Aquambiente Catalunya

pdf50x50Reglament de funcionament

pdf50x50Comunicació a l’empresa

pdf50x50Comunicació al Departament de Treball i Acta de Constitució