Comissió d’igualtat – I ACORD DE MESURES DE CONCILIACIÓ

La Comissió d’igualtat d’AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U., constituida el dia 7 de març de 2012, ha arribat a un acord sobre una serie de mesures tendents a millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

pdf50x50I Acord de Mesures de Conciliació

Aquest acord queda substituït pel II Acord de Mesures de Conciliació