2ón CONVENI AUTONÒMIC DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA PUBLICAT AL DOGC

S’ha publicat el 2ón Conveni Autonòmic al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2ón Conveni Autonòmic del Cicle Integral de l’Aigua (DOGC)

2òn Conveni Autonòmic del Cicle Integral de l’Aigua (amb Index)

CANVIS DEL NOU CONVENI I CÀLCUL DELS ENDARRERIMENTS

En data 13/2/2017 hem constituït la Paritària del Conveni Autonòmic, i hem signat les taules salarials pel 2017 i les provisionals del 2018.

Acta 1a. de la Comissió Paritària del II Conveni de l’Aigua